Vennootschapsrecht

Alle publicaties

Wanneer u als onderneming actief bent in België, wordt u soms – helaas – geconfronteerd met zakenpartners of klanten die hun …

Indien u als ondernemer uw activiteiten internationaal wenst uit te breiden, zou België wel eens een interessante optie kunnen zijn. België …

Voor beoefenaars van een vrij beroep – zoals artsen, apothekers, kinesisten of architecten – kan het interessant zijn om de krachten te …

Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek voor vennootschappen en verenigingen in werking getreden. De nadruk ligt vooral op de …

Een groot aantal ondernemers doet beroep op de BVBA om haar activiteiten uit te bouwen in België. De BVBA zal in de …

De BVBA zal in de nabije toekomst in het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht omgevormd worden tot de BV …

De geschillenregeling is het laatste redmiddel om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen zonder het voortbestaan van de onderneming in het …

De ontbinding en vereffening zijn belangrijke fases in het ‘leven’ van een vennootschap. Door de ontbinding zal de vennootschap immers haar …

U heeft de knoop doorgehakt en besluit een onderneming op te starten. Nu stelt zich natuurlijk de vraag: een onderneming starten… …

Het Belgisch vennootschapsrecht is sterk verouderd. Het idee tot modernisering van het Belgisch vennootschapsrecht circuleert dan ook reeds enkele jaren. In …

Indien een Belgische onderneming wenst te ‘verhuizen’ naar het buitenland, dreigt de Belgische fiscus haar belastingaanspraak op de in België gegenereerde maar …

Vennootschapsrecht Archieven | Euregio Law & Tax