Ondernemen in België

Vooraleer u van start gaat met uw activiteiten in België is het belangrijk dat u goed voorbereid bent. Een goede voorbereiding kan u namelijk veel tijd en kosten besparen en toekomstige discussies voorkomen.

Algemene voorwaarden: de basis van uw onderneming

Vooreerst is het belangrijk dat u beschikt over duidelijke algemene voorwaarden, aangepast aan het Belgisch recht, waarin de rechten en plichten van u en uw klant of handelspartner worden vastgelegd. Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Goed opgestelde algemene voorwaarden kunnen de risico’s, die u als ondernemer loopt, verkleinen. Zo kunnen uw algemene voorwaarden bv. bepalingen bevatten omtrent aansprakelijkheid, betalingstermijnen en garantie of voorzien in een eigendomsvoorbehoud. Veel van deze aspecten zijn in België toch net weer anders geregeld dan in Nederland.

Zowel in B2B-relaties, als in B2C-relaties wordt de contractuele vrijheid wettelijk beperkt. Met name moeten contractuele bepalingen duidelijk, begrijpelijk en evenwichtig zijn. Dit veronderstelt ook dat partijen de mogelijkheid hebben om voorafgaandelijk aan de contractsluiting kennis te nemen van de contractuele bepalingen. Daarnaast worden een aantal bedingen uitdrukkelijk verboden. Wij kunnen u helpen om uw algemene voorwaarden conform Belgisch recht op te stellen of te actualiseren.

Samenwerken met een Belgische partner: sluit een overeenkomst!

Indien u met een Belgische partner een commerciële samenwerkingsovereenkomst wenst aan te gaan – denk bv. aan een distributie-, licentie-, franchising- of agentuurovereenkomst – dient u ook rekening te houden met de precontractuele informatieverplichtingen. Deze verplichtingen houden onder meer in dat u uw partner duidelijk en gedetailleerd moet informeren over uw dienst of product, de doelgroep, de beoogde markt, etc. Meer informatie over de precontractuele informatieverplichtingen vindt u in onze publicatie Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten: nietigheid op de loer. Wij helpen u hiermee en bezorgen u onder meer een checklist met alle gegevens die u aan uw handelspartner dient over te maken.

Verder is het uiteraard van belang dat de overeenkomsten met uw Belgische handelspartners ook inhoudelijk correct zijn opgesteld. Ons kantoor is gespecialiseerd in het opstellen van commerciële overeenkomsten met partners in binnen- en buitenland, op maat van uw onderneming.

Zo kunnen wij u adviseren bij het opstellen of nakijken van allerlei commerciële overeenkomsten zoals:

– licentieovereenkomst
– distributieovereenkomst
– managementovereenkomst
– geheimhoudingsovereenkomst (NDA, oftewel non-disclosure agreement)
– handelsagentuurovereenkomst
– samenwerkingsovereenkomst
– franchisingovereenkomst
– dienstverleningsovereenkomst (consultancy)
– aannemingsovereenkomst
– koop/verkoopovereenkomst
– architectuurovereenkomst

Commerciële overeenkomsten kunnen grotendeels vrij worden onderhandeld tussen partijen, zodat het belangrijk is elke overeenkomst individueel te bekijken en op maat van uw onderneming op te stellen.

Website of webshop gericht op de Belgische markt

Indien u via een webshop aan Belgische consumenten verkoopt, kan u best uw algemene voorwaarden aanpassen aan de Belgische wetgeving. Ons kantoor zorgt ervoor dat uw Belgische algemene voorwaarden zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van e-commerce (waarvoor immers bijzondere regels gelden, zoals bv. een herroepingsrecht voor consumenten) en helpt u bij het opstellen van een disclaimer, die uw onderneming beschermt tegen digitale risico’s.

Om dan nog helemaal te zwijgen van de verplichte vermeldingen die u in het kader van de bescherming van persoonsgegevens (GDPR-regelgeving) op uw website moet plaatsen indien u klantengegevens verzamelt via uw website (bv. via een contactformulier of inlogprofiel). Meer informatie hierover vindt u in onze specialisaties nieuwe technologieën en privacy.

Tot slot dient u hierbij ook oog te hebben voor de fiscaliteit. In bepaalde omstandigheden kan het gebruik van een lokale server immers aanleiding geven tot een vaste inrichting. Daarnaast is het van belang dat u het juiste btw-regime toepast, om discussies met de fiscus te vermijden.

Ondernemen in België | Euregio Law & Tax