Internationale fiscaliteit

Ook met uw internationale fiscale vragen bent u bij ons in goede handen. Ons tax team is gespecialiseerd in het geven van fiscaal advies met betrekking tot grensoverschrijdende situaties. Denk daarbij aan de oprichting en structuur van dochtervennootschappen en bijkantoren voor buitenlandse ondernemingen, intracommunautaire btw, salary splits, transfer pricing, overnametransacties, etc. Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij fiscale geschillen met de belastingdienst.

Door de bundeling van onze juridische en fiscale expertise kunnen wij ondernemers volledig ontzorgen.

Is uw onderneming in verschillende landen actief, dan bestaat het risico dat verschillende landen zich heffingsbevoegd verklaren voor dezelfde inkomsten. Een belangrijk voorbeeld uit de praktijk betreft de vraag naar de aanwezigheid van een vaste inrichting in het buitenland of in België. Indien uw Belgische vennootschap bv. werknemers tewerkstelt in Duitsland, een bouwproject opstart in Nederland of een magazijn koopt in Frankrijk, bestaat het risico dat deze landen oordelen dat er sprake is van een vaste inrichting. Dit heeft tot gevolg dat de buitenlandse belastingdienst de inkomsten van deze vaste inrichting zal belasten, terwijl de Belgische fiscus hetzelfde zal proberen te doen. Dit zou tot gevolg hebben dat u dubbele belasting zou moeten betalen en dit dient uiteraard vermeden te worden. Wij kunnen u adviseren omtrent de heffingsbevoegdheid van de verschillende landen en zorgen ervoor dat dubbele belasting vermeden wordt. Indien nodig kunnen wij bovendien een bezwaarprocedure opstarten en u bijstand verlenen bij een gerechtelijke procedure.

Ook met internationale fusies, splitsingen en overnames kan u bij ons terecht. Daarnaast hebben wij eveneens ervaring met grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, waarbij u o.a. rekening moet houden met de exit-heffing (zie ons artikel Maatschappelijke zetel verplaatsen naar het buitenland? Eerst (gespreid) betalen!).

Verder kan een detachering of grensoverschrijdende tewerkstelling belangrijke fiscale implicaties hebben voor de betrokken werknemers. Er kunnen hierbij nl. situaties ontstaan waarbij de werknemers in verschillende landen belastingen moeten betalen. Er is dan sprake van een salary split, die administratief weliswaar lastig, maar fiscaal wel interessant kan zijn. Wij helpen u met het administratieve luik, zodat u en uw internationale werknemers kunnen genieten van de fiscaalvriendelijke behandeling van het loon.

Internationale fiscaliteit | Euregio Law & Tax