Fiscaliteit (Tax)

Alle publicaties

Indien u van plan bent uw diensten grensoverschrijdend aan te bieden, kan u hiervoor uw eigen werknemers inzetten in het buitenland. …

Indien u van plan bent een werknemer aan te werven in België, kan dat zowel via een Belgische (dochter)vennootschap als rechtstreeks …

In het verleden werd België al meerdere malen op de vingers getikt door het Hof van Justitie wegens de ongelijke fiscale …

In Vlaanderen bestaat een fiscale gunstmaatregel voor het schenken en vererven van familiale vennootschappen met als doel bedrijfsleiders te stimuleren om …

Sinds 1 januari 2020 is het zover: de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna WNRA) is in Nederland in werking getreden. Deze …

Wanneer een werknemer in verschillende landen werkt, stelt zich al gauw de vraag waar het loon van deze werknemer moet worden …

België kent een zeer gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. Deze inkomsten worden namelijk beschouwd als roerende inkomsten …

Indien een Belgische onderneming wenst te ‘verhuizen’ naar het buitenland, dreigt de Belgische fiscus haar belastingaanspraak op de in België gegenereerde maar …

Fiscaliteit (Tax) Archieven | Euregio Law & Tax