Marco Wirtz

Partner

E-mail: m.wirtz@euregio.law

Marco Wirtz is actief in het handelsrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht (IP) en algemeen contractenrecht. Daarnaast bemant hij vanwege zijn Duitse roots onze German Desk, waarbij hij Duitse ondernemingen (juridisch én taalkundig) bijstaat inzake grensoverschrijdende aangelegenheden, zoals tewerkstelling, incasso, handelsovereenkomsten en juridische procedures. Uiteraard staat hij ook graag klaar met advies voor Belgische bedrijven die internationaal wensen te ondernemen, in Duitsland of elders.

Marco behaalde zijn Master in het Europees Recht aan de Universiteit Maastricht in 2011, waarna hij is afgestudeerd als Master in de Rechten (Universiteit Hasselt, 2012).

Gelet op zijn bijzondere interesse voor Duitsland alsook zijn activiteiten in het kader van onze German Desk, heeft Marco in 2017 deelgenomen aan de uitgebreide leergang Duits recht, georganiseerd door DAV (Deutscher Anwaltverein).

Sinds 2013 is Marco tevens verbonden aan de Universiteit Maastricht als docent en onderwijst hij het Europees contractenrecht aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast treedt hij ook op als arbiter voor de Raad voor Arbitrage en is hij auteur van een bijdrage in het naslagwerk Duiding Internationaal Privaatrecht (Larcier, 2014).

Marco adviseert onze cliënten in het Nederlands, Duits en Engels.

Marco is verbonden aan de balie van Limburg sinds 2012 en is medeoprichter van het kantoor.

Neem contact op
Marco Wirtz | Peeters Euregio Law