Marco Wirtz

Partner

E-mail: m.wirtz@euregio.law

Marco Wirtz is actief in het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en intellectueel eigendomsrecht (IP). Daarnaast bemant hij vanwege zijn Duitse roots onze German Desk, waarbij hij Duitse ondernemingen (juridisch én taalkundig) bijstaat inzake grensoverschrijdende aangelegenheden, zoals tewerkstelling, incasso, handelsovereenkomsten en juridische procedures. Uiteraard staat hij ook graag klaar met advies voor Belgische bedrijven die internationaal wensen te ondernemen, in Duitsland of elders.

Marco behaalde zijn Master in het Europees Recht aan de Universiteit Maastricht in 2011, waarna hij is afgestudeerd als Master in de Rechten (Universiteit Hasselt, 2012). Tijdens zijn studie aan de Universiteit Maastricht van 2007 tot 2011 heeft Marco ook de fundamenten van het Nederlands rechtssysteem leren kennen. Deze kennis komt nog regelmatig goed van pas bij het adviseren van Nederlands cliënteel.

Gelet op zijn bijzondere interesse voor Duitsland alsook zijn activiteiten in het kader van onze German Desk, heeft Marco in 2017 deelgenomen aan de uitgebreide leergang Duits recht, georganiseerd door DAV (Deutscher Anwaltverein).

Marco was meerdere jaren verbonden aan de Universiteit Maastricht als docent en onderwees het Europees contractenrecht aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast trad hij ook op als arbiter en is hij auteur van een bijdrage in het naslagwerk Duiding Internationaal Privaatrecht (Larcier, 2014).

Marco adviseert onze cliënten in het Nederlands, Duits en Engels.

Marco is verbonden aan de balie van Limburg sinds 2012 en is medeoprichter van het kantoor.

Neem contact op
Marco Wirtz | Peeters Euregio Law