Personeel in België

Indien u van plan bent om personeel aan te werven in België, kan dat zowel via een Belgische (dochter)vennootschap als rechtstreeks via uw Nederlandse onderneming. Maar waar moet u allemaal rekening mee houden wanneer u een werknemer in dienst wenst te nemen in België? Dit is een veelgestelde vraag, vooral door buitenlandse ondernemingen zonder ervaring op de Belgische (arbeids)markt.

Om u op weg te helpen, hebben wij een overzicht opgesteld van de belangrijkste aspecten waarmee u rekening moet houden wanneer u een werknemer in België tewerkstelt. De focus ligt hierbij op een Nederlandse onderneming, die een werknemer in België in dienst wenst te nemen. Het overzicht behandelt o.a. de volgende aspecten:

1. Vennootschapsbelasting: heeft de tewerkstelling via een buitenlandse onderneming gevolgen voor die onderneming op het vlak van de vennootschapsbelasting?

2. Inkomstenbelasting: waar moet de werknemer inkomstenbelasting betalen op zijn salaris?

3. Sociale zekerheid: waar is de werknemer sociaal verzekerd en welke sociaalrechtelijke handelingen moeten gesteld worden alvorens een werknemer kan starten in België?

4. Arbeidsrecht: welke bijzonderheden kent het Belgisch arbeidsrecht, tijdens de tewerkstelling, maar ook bij de beëindiging van de arbeidsrelatie?

5. Verloning: wat kost een Belgische werknemer en hoe verloopt de verloning praktisch in België?

Dit zijn vragen waar ons kantoor dagdagelijks mee te maken krijgt. Vanzelfsprekend is het overzicht niet volledig, maar het geeft u wel een goed algemeen beeld van de tewerkstelling van personeel in België. Indien u verdere vragen heeft over bepaalde kwesties, kan u uiteraard steeds contact met ons opnemen voor verder advies. Wij kunnen uw onderneming immers van A tot Z begeleiden op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid: van de bepaling van het bevoegde paritair comité, over het opstellen van een arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement tot de begeleiding van een ontslag.

Naast de advisering over voormelde aspecten, wil ons kantoor uw onderneming ook ontzorgen op administratief vlak. Om die reden zijn wij samenwerkingen aangegaan met verschillende partners, zoals:

• Payroll

Indien u personeel tewerkstelt in België zal u voor de loonafrekening moeten samenwerken met een zgn. sociaal secretariaat. Zij stellen de loonbrieven op en zorgen voor de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. In Nederland wordt de loonadministratie vaak verzorgd door accountants. In België is dit echter niet mogelijk en dient u hiervoor in zee te gaan met een sociaal secretariaat. Een nauwe band tussen ons en het sociaal secretariaat is handig, zeker in geval van grensoverschrijdende loonproblematieken, zoals verloning bij detachering en salary splits. Het sociaal secretariaat zorgt ook voor de administratieve verplichtingen, zoals de identificatie van de werkgever bij de RSZ, de Dimona-aangifte van de werknemer, de DmfA-aangiftes per kwartaal, de aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, aansluiting bij een vakantiekas, etc.

Het sociaal secretariaat brengt doorgaans een opstartkost van ongeveer € 1.000,- in rekening en de prijs per loonbrief bedraagt ongeveer € 50,-.

Onze partner op het vlak van loonadministratie kan u een vrijblijvend voorstel doen.

• Verzekeringen

U zal een arbeidsongevallenverzekering moeten afsluiten voor uw Belgische werknemers, aangezien u als werkgever aansprakelijk bent voor elk ongeval op het werk en op weg van en naar het werk.

De kost hiervoor bedraagt gemiddeld 0,50% van het bruto jaarloon voor een administratieve bediende. Dit betekent dat u voor een bediende met een bruto maandloon van € 5.000,- rekening moet houden met een kost van ongeveer € 350,- op jaarbasis. Indien er meer risico verbonden is aan de functie van de werknemer, zal de arbeidsongevallenverzekering logischerwijs duurder uitvallen.

Onze verzekeringspartner kan u een vrijblijvend voorstel doen.

Personeel in België | Euregio Law & Tax