Vennootschapsbelasting

Reeds bij de opstart van een onderneming dient u een keuze te maken met belangrijke fiscale gevolgen: gaat u uw onderneming uitbouwen in persoon of maakt u hiervoor gebruik van een vennootschap? Opteert u voor de eerste keuze, dan zullen uw inkomsten belast worden onder het regime van de personenbelasting. Opteert u daarentegen voor een vennootschap, dan worden uw inkomsten belast onder het stelsel van de vennootschapsbelasting.

Verder helpen wij u met het vinden van de meest fiscaalvriendelijke oplossing voor uw vennootschapsrechtelijke structuur (corporate structure) en met het uittekenen van uw transfer pricing beleid. Het vennootschapsrecht en het fiscaal recht zijn hierbij nauw met elkaar verweven.

Wenst u uw onderneming te fusioneren of te splitsen of een bedrijfstak in te brengen in een andere vennootschap, dan kunnen wij u bij dit proces begeleiden en ervoor zorgen dat u niet voor fiscale verrassingen komt te staan. Ook hier gaan het vennootschapsrecht en het fiscaal recht weer hand in hand, aangezien een fusie of overname slechts fiscaal neutraal kan plaatsvinden indien de regels van het vennootschapsrecht worden nageleefd.

Ook indien u betrokken bent bij een overdracht van onderneming – als koper of verkoper – dient u oog te hebben voor de fiscale gevolgen van die overdracht. Een aandelenoverdracht (share deal) kent immers een heel ander fiscaal regime dan een overdracht van het onderliggend actief (asset deal).

Door onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij bovendien te allen tijde onze accountancy partners inschakelen. Bij fusies, overnames en andere herstructureringen is het bv. belangrijk dat er een correcte waardering van de onderneming(en) gebeurt en stelt zich ook de vraag op welke wijze deze transactie gefinancierd kan worden. Hiervoor werken wij nauw samen met een vaste accountant om tot een snelle en klantgerichte oplossing te komen.

Vennootschapsbelasting | Euregio Law & Tax