Vestigen in België

Indien u kiest voor een Belgische poot aan de grond, heeft u de keuze tussen de oprichting van een dochtervennootschap of het openen van een bijkantoor. Welk van deze twee opties het best past bij uw onderneming is afhankelijk van allerlei factoren. Om u wegwijs te maken, hebben wij een overzicht gemaakt van de voor- en nadelen van een dochtervennootschap enerzijds, en een bijkantoor anderzijds: Ondernemen in België vanuit het buitenland: kiezen voor een dochtervennootschap of een bijkantoor?

Het oprichten van een Belgische dochtervennootschap of bijkantoor brengt enkele formaliteiten met zich mee, waar verschillende partijen bij betrokken zijn, zoals een accountant, notaris, loonadministratie, verzekering, etc. Het is niet vanzelfsprekend dat u voor al deze disciplines een goede partner vindt in België.

Om die reden hebben wij een one-stop-shop voor marktintrede in België gecreëerd, waarbij wij u in samenwerking met onze partners gedurende het volledige traject begeleiden. U hoeft niet op zoek te gaan naar allerlei verschillende partners in een voor u (nog) onbekend land. Wij stellen voor u het team samen dat het best bij uw onderneming past en fungeren als centraal aanspreekpunt. Dat team kan bestaan uit volgende partners:

• Notaris

Voor de oprichting van een Belgische vennootschap is de tussenkomst van een Belgische notaris vereist. U hoeft er echter niet zelf eentje te zoeken. Wij werken samen met meerdere notarissen met kantoor in de buurt van de Nederlandse grens. Wij stemmen alles af met de notaris, zodat u enkel aanwezig hoeft te zijn bij het tekenen van de oprichtingsakte.

Het hele oprichtingstraject, incl. de notarishonoraria, kost ongeveer € 5.000,-.

• Accountancy

Onze boekhoudpartner zorgt ervoor dat de boekhouding van uw Belgische entiteit op punt staat. U kan ervoor opteren om zelf vanuit Nederland de Belgische boekhouding te voeren. In dat geval zorgt de Belgische accountant voor de Belgische btw-aangiftes, de aangifte vennootschapsbelasting, het neerleggen van de jaarrekening, etc. U kan echter ook de Belgische boekhouding volledig toevertrouwen aan onze partner.

Onze accountant stelt doorgaans ook het financieel plan op, dat wettelijk verplicht is voor de oprichting van een Belgische vennootschap.

Voor het voeren van de Belgische boekhouding van een onderneming moet u rekening houden met een kostprijs van € 300,- à 600,- per maand, afhankelijk van de omvang van uw boekhouding.

• Openen bankrekening

Om een Belgische vennootschap op te richten, heeft u een Belgische bankrekening nodig waarop het aanvangsvermogen gestort wordt. Wij merken dat dit in de praktijk vaak een vertragend obstakel is, aangezien er heel wat formaliteiten moeten worden vervuld vooraleer de bankrekening kan worden geopend. Wij hebben goede contacten met enkele Belgische banken en weten precies wat we nodig hebben om een bankrekening te openen. Het openen van een Belgische bankrekening wordt zo een fluitje van een cent.

• Financiering en waardering

In de uitbreidingsfase heeft u als ondernemer vaak behoefte aan extra financiële middelen, omwille van investeringen of omwille van snelle groei. Een Belgische financieel adviseur kan u begeleiden bij het zoeken naar de financieringsmiddelen die het best bij uw onderneming passen en kan u ondersteunen bij het opstellen van het kredietdossier.

Indien u interesse heeft om een Belgische vennootschap over te nemen, kan onze financieel adviseur u ook ondersteunen bij de waardering van de over te nemen onderneming.

• Vestigen maatschappelijke zetel

Uw Belgische entiteit heeft een Belgisch adres nodig. Indien u vanuit een gehuurd of gekocht kantoor in België uw activiteiten zal ontplooien, is dit uiteraard geen probleem. Een dergelijke permanentie in België is echter niet steeds noodzakelijk, bv. indien u aan e-commerce doet of uw werknemers van thuis uit of op de baan werken. Onze business center partners bieden voor deze gevallen verschillende formules aan, in Hasselt, Antwerpen en Brussel voor een huurprijs vanaf € 100,- per maand.

• Verzekeringen

Heeft u er al aan gedacht dat u uw Belgische onderneming ook dient te verzekeren tegen aansprakelijkheid? Soms dekt uw Nederlandse verzekering ook buitenlandse activiteiten, maar vaak is dat niet het geval.

De premie is afhankelijk van de concrete activiteiten van uw onderneming en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Onze verzekeringspartner kan u een vrijblijvend voorstel doen.

Vestigen in België | Euregio Law & Tax