Fiscale geschillen

Het kan gebeuren dat u plots overvallen wordt met een vraag om inlichtingen van de fiscus. Ondernemingen die internationaal actief zijn, komen steeds vaker in het vizier van de fiscus waardoor discussies omtrent vaste inrichtingen, verrekenprijzen, personeel, btw, etc. ontstaan.

Wacht niet tot het te laat is en laat u van in het begin bijstaan. De fiscale procedure is immers een technische aangelegenheid die reeds begint bij de vraag om inlichtingen. Onze fiscale advocaten verdedigen u met kennis van zaken in geschillen over directe en indirecte belastingen en andere fiscaal gerelateerde zaken van zodra er een mogelijke betwisting bestaat. Veel fiscale geschillen kunnen immers reeds in de administratieve fase opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. Wij zullen steeds proberen een minnelijke oplossing te bereiken met de fiscus. Indien dit echter niet tot de mogelijkheden behoort, kunnen wij uw zaak voor de rechtbank verdedigen.

Fiscale geschillen | Euregio Law & Tax