One-stop-shop voor België

Onze Dutch Desk faciliteert grensoverschrijdend ondernemen in België door het aanbieden van juridische en fiscale ondersteuning aan Nederlandse ondernemers, die de Belgische markt willen betreden of plannen in die richting hebben. De verschillende expertises binnen ons kantoor en ons omvangrijk netwerk laten ons toe om Nederlandse ondernemingen volledig te ontzorgen voor wat betreft hun activiteiten in België. Zo creëerden wij een one-stop-shop voor ondernemen in België!

Euregionale opportuniteiten in België

België biedt talrijke kansen en voordelen voor Nederlandse ondernemers. De voordelen liggen voor de hand: de nabijheid en de (deels) gemeenschappelijke taal. Ook de recente vereenvoudiging en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht (naar Nederlands model) maakt het aantrekkelijker voor buitenlandse ondernemers om te investeren in België.

België heeft bovendien een gunstige strategische locatie, in het hart van de Europese Unie, en een goede logistieke infrastructuur. Zo kan België ook als springplank dienen naar andere Europese landen, zoals Duitsland of Frankrijk. Daarnaast bezit België een kapitaalkrachtige bevolking en behoren de Belgische arbeidskrachten tot de meest productieve en hoogopgeleide ter wereld. België beschikt tevens over uitstekende R&D-faciliteiten, met interessante incentives zoals subsidies en fiscaliteit, alsook enkele sterke economische sectoren, zoals de (bio)chemische, medische en farmaceutische sector.

België is dus niet voor niets de – na Duitsland – belangrijkste handelspartner van Nederland. Dit wordt ook aangetoond door de circa 15.000 Belgische ondernemingen met een Nederlandse moedervennootschap. Het moge duidelijk zijn: de Belgische en Nederlandse markt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Grenzen als barrières

Er zijn echter ook heel wat verschillen tussen beide landen, waarmee u rekening moet houden bij de voorbereiding van uw marktintrede in België. De verschillen verschuilen zich op veel vlakken: ze kunnen juridisch, fiscaal, maar ook cultureel en zelfs taalkundig zijn. Onze advocaten en fiscalisten hebben als doel u hierbij te begeleiden, zodat u zich kan concentreren op uw kernactiviteit.

Ook grensarbeiders worden vaak geconfronteerd met grensoverschrijdende problematieken op vlak van fiscaliteit, arbeidsrecht en sociale zekerheid. U heeft ongetwijfeld al gehoord van de problematiek van de 183-dagen-regel, waar veel grensarbeiders mee geconfronteerd worden. Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief Grensoverschrijdend werken in de Euregio: de 183-dagenregel. Verder kunnen schenkingen en nalatenschappen over de grens onverwachte implicaties hebben.

Keuzestress

Indien u besluit om de stap naar de Belgische markt te zetten, moet u een heleboel keuzes maken, waarbij wij u uiteraard met raad en daad kunnen bijstaan. De marktintrede in België kan immers op verschillende manieren. Grofweg zijn er twee verschillende routes.

1. Ofwel werkt u samen met een Belgische partner (bv. distributeur of zelfstandige handelsagent, zie: De handelsagent in Euregionaal perspectief) en blijft uw Nederlandse onderneming quasi onzichtbaar op de achtergrond. Deze stap is niet zo groot. Met een goede overeenkomst komt u al een heel eind. Meer informatie over deze route naar Belgisch succes vindt u op de pagina Ondernemen in België.

2. Een meer ingrijpende optie is dat u zelf de Belgische markt betreedt en hier een poot aan de grond krijgt. Dit kan op verschillende manieren, bv. via detachering van eigen werknemers, het in dienst nemen van een Belgische werknemer (bv. handelsvertegenwoordiger) of het oprichten van een Belgische dochtervennootschap of bijkantoor. Indien u neigt naar een van deze laatste opties, lichten we alvast een tipje van de sluier in de volgende publicaties:

Ook op de pagina Vestigen in België vindt u nuttige informatie over het oprichten van een vennootschap of bijkantoor in België en de ondersteunende diensten, die ons kantoor en onze partners daarbij kunnen leveren.

Indien u verdere informatie wenst over het tewerkstellen van personeel in België of het detacheren van (Nederlandse) werknemers naar België, verwijzen wij graag naar onze specifieke pagina’s Personeel in België resp. Detacheren naar België.

De keuze tussen deze opties vergt maatwerk en is afhankelijk van allerlei factoren, zoals de sector, uw Belgische ambities, de beschikbare middelen qua kapitaal en personeel, de aansprakelijkheidsrisico’s van uw activiteit, etc. Ook fiscale aspecten spelen uiteraard een rol bij de strategiebepaling van de Belgische marktintrede. Of uw Belgische activiteiten belast worden in

België of Nederland is immers ook afhankelijk van uw bedrijfsstructuur. Onze fiscale advocaten kunnen u hierover adviseren.

Onze praktijkervaring leert ons dat het in dienst nemen van een Belgische werknemer en het oprichten van een Belgische dochtervennootschap of bijkantoor weliswaar vaak gekozen opties zijn, maar ze zijn ook verregaand, aangezien de Nederlandse onderneming dan deels of zelfs volledig ‘Belgisch’ wordt. U komt dan in aanraking met diverse Belgische partijen, zoals een notaris, sociaal secretariaat, verzekeringsmaatschappij, etc. Het is niet altijd eenvoudig om het bos door de bomen nog te zien. Wij hebben partners op alle relevante vlakken, zodat wij als single point of contact kunnen fungeren en alle facetten van ondernemen in België voor u kunnen regelen.

Zorgeloos ondernemen in België

Door de bundeling van onze expertises kunnen wij Nederlandse bedrijven bovendien juridisch én fiscaal begeleiden. Zo kunnen wij u bijstaan bij de voorbereiding van uw activiteit in België, de oprichting van een Belgische dochtervennootschap of bijkantoor, alsook bij de dagelijkse fiscale en juridische vragen, die de aanwezigheid in België met zich meebrengt.

Immers, de taal mag dan wel deels gelijklopen, juridisch en fiscaal verschillen België en Nederland aanzienlijk. Dit mag echter niet uw bekommernis zijn: ons doel is dat u zorgeloos kan ondernemen in België.

Om dit doel te kunnen verwezenlijken, werken wij voor de oprichting en begeleiding van Belgische dochtervennootschappen en bijkantoren samen met vaste partners op verschillende vlakken: accountants, notarissen, deurwaarders, etc. Ook bij het openen van een bankrekening, het vestigen van een maatschappelijke zetel, het sluiten van een verzekering of het opstarten van de Belgische loonadministratie kunnen wij u ondersteunen via ons netwerk. Een overzicht van de diensten, die wij en onze partners leveren, alsook een inschatting van de kostprijs van deze diensten vindt u op de pagina Vestigen in België.

Op die manier bieden wij u een one-stop-shop voor marktintrede in België, waarbij wij u in samenwerking met onze partners gedurende het volledige traject begeleiden. U hoeft niet op zoek te gaan naar allerlei verschillende partners in een voor u (nog) onbekend land. Wij stellen voor u het team samen en fungeren als centraal aanspreekpunt. Wij regelen voor u alles achter de schermen, uiteraard met de nodige transparantie qua tarieven. Kortom: wij kunnen uw onderneming volledig ontzorgen, zowel bij de opstart van uw activiteit in België als tijdens de duur van uw verblijf in België.

Welkom & bonne chance

One-stop-shop voor België | Euregio Law & Tax