Arbeidsrecht

Alle publicaties

Indien u van plan bent uw diensten grensoverschrijdend aan te bieden, kan u hiervoor uw eigen werknemers inzetten in het buitenland. …

Indien u van plan bent een werknemer aan te werven in België, kan dat zowel via een Belgische (dochter)vennootschap als rechtstreeks …

In Nederland kan een werkgever, die tijdelijk te weinig werk heeft, in overleg met zijn werknemers beslissen om zijn personeel uit …

Sinds 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) van kracht in Nederland. Deze wet …

Sinds 1 januari 2020 is het zover: de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna WNRA) is in Nederland in werking getreden. Deze …

Sinds 1 januari 2018 kent ons recht een nieuwe aantrekkelijke verloningsvorm, namelijk de winstpremie. De winstpremie houdt in dat een onderneming …

Indien u als werkgever een niet-EU onderdaan wenst aan te werven als werknemer, dient u erover te waken dat de betreffende …

Een vrijwillige brandweerman die tijdens zijn thuiswachtdienst verplicht was om binnen acht minuten gehoor te geven aan oproepen van zijn werkgever, …

Uw bouwonderneming wenst mee te werken aan een mooi project in Duitsland en wenst hiervoor gedurende een aantal maanden enkele werknemers …

Om de re-integratie van langdurig zieken te bevorderen hebben de kabinetten van minister De Block en minister Peeters een regeling uitgewerkt, …

U hebt als werkgever verschillende werknemers in dienst die geschikt zouden zijn voor een andere werkgever die met de handen in …

Om de rechten van deeltijdse werknemers te vrijwaren en mogelijke misbruiken te kunnen controleren, was er een strikt juridisch kader voorzien dat …

Arbeidsrecht Archieven | Euregio Law & Tax