Jan Peeters

Partner

E-mail: j.peeters@euregio.law

Jan Peeters is actief in het arbeidsrecht, vennootschapsrecht en ondernemingsrecht. Binnen dit laatste domein, beschikt hij over een bijzondere interesse en specialisatie in het intellectueel eigendomsrecht (IP) en nieuwe technologieën (IT).

Jan is erkend bemiddelaar in burgerlijke en commerciële zaken. Als bemiddelaar houdt hij zich vooral bezig met arbeidsrecht en handelsrecht. Hij bemiddelt voornamelijk bij geschillen over intellectuele rechten, nieuwe technologieën, software, commerciële contracten en aandeelhoudersgeschillen.

Jan is gedurende lange tijd plaatsvervangend rechter geweest in de Arbeidsrechtbank. Daarnaast trad hij op als curator.

Als geboren Maaslander heeft hij steeds een focus gehad op leven en werken in Nederland en Duitsland. Jan staat dan ook met plezier klaar voor Nederlandse ondernemers als aanspreekpunt van onze Dutch Desk. De grensoverschrijdende adviezen die hij verstrekt, hebben onder andere betrekking op Belgische loonvoorwaarden, detachering, terbeschikkingstelling, export, agentuur, enz.

Jan is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1982).

Jan adviseert onze cliënten in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Sinds 1982 is Jan advocaat en hij is medeoprichter van Peeters Euregio Law.

Neem contact op
Jan Peeters | Peeters Euregio Law