Jan Peeters

Partner

E-mail: j.peeters@euregio.law

Jan Peeters is actief in het arbeidsrecht, vennootschapsrecht en handelsrecht. Binnen dit laatste domein, beschikt hij over een bijzondere interesse en specialisatie in het intellectueel eigendomsrecht (IP) en nieuwe technologieën (IT).

Jan is sedert 2019 erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Jan is gedurende lange tijd plaatsvervangend rechter geweest in de Arbeidsrechtbank. Daarnaast trad hij op als curator.

Als geboren Maaslander heeft hij steeds een focus gehad op leven en werken in Nederland en Duitsland. Jan staat dan ook met plezier klaar voor Nederlandse ondernemers als aanspreekpunt van onze Dutch Desk.

Jan is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1982). Hij is tevens erkend als dienstverlener om in het kader van de KMO-portefeuille advies te kunnen verlenen aan KMO’s inzake arbeidsrecht en internationaal ondernemen. De adviezen die hij verstrekt, hebben onder andere betrekking op loonvoorwaarden, alternatieve betalingsvoorwaarden, detachering, terbeschikkingstelling, collectieve geschillen, export, agentuur, enz.

Jan adviseert onze cliënten in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Sinds 1982 is Jan advocaat en hij is medeoprichter van Peeters Euregio Law.

Neem contact op
Jan Peeters | Peeters Euregio Law