Jan Peeters

Advocaat

E-mail: j.peeters@euregio.law

Jan Peeters is hoofdzakelijk actief in het arbeidsrechtfusies en overnames (M&A) en ondernemingsrecht. Binnen dit laatste domein beschikt hij over een bijzondere interesse en specialisatie in het intellectueel eigendomsrecht (IP) en nieuwe technologieën (IT).

Als geboren Maaslander heeft Jan steeds een focus gehad op leven en werken in Nederland. Jan staat dan ook met plezier klaar voor Nederlandse ondernemers als aanspreekpunt van onze Dutch Desk. De grensoverschrijdende adviezen die hij verstrekt, hebben o.a. betrekking op Belgisch personeelsbeleid, detachering, terbeschikkingstelling, export en agentuur.

Jan is bovendien erkend bemiddelaar in commerciële en arbeidsrechtelijke zaken. Hij bemiddelt o.a. bij geschillen over intellectuele rechten, nieuwe technologieën, software, commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen en arbeidsrechtelijke geschillen.

Jan is gedurende lange tijd plaatsvervangend rechter geweest in de Arbeidsrechtbank. Daarnaast trad hij jarenlang op als curator.

Jan is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1982).

Jan adviseert onze cliënten in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Sinds 1982 is Jan advocaat en hij is medeoprichter van Peeters Euregio Law & Tax.

Neem contact op
Jan Peeters | Peeters Euregio Law