nl

Dutch Desk

be

Onze Dutch Desk moedigt grensoverschrijdend ondernemen tussen België en Nederland aan door het aanbieden van juridische en fiscale ondersteuning aan Nederlandse ondernemers, die in België actief zijn of willen worden.

Euregionale opportuniteiten

België biedt talrijke kansen en voordelen voor Nederlandse ondernemers. De voordelen liggen voor de hand: de nabijheid en de (deels) gemeenschappelijke taal. Ook de recente vereenvoudiging en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht (naar Nederlands model) maakt het aantrekkelijker voor buitenlandse ondernemers om te investeren in België. Zie voor meer informatie: Krachtlijnen hervorming vennootschapsrecht en Het hervormd vennootschapsrecht: wat wijzigt er concreet voor u?.

België heeft bovendien een gunstige strategische locatie, in het hart van de Europese Unie, en een goede logistieke infrastructuur. Zo kan België ook als springplank dienen naar andere Europese landen, zoals Duitsland of Frankrijk. België beschikt bovendien over uitstekende R&D-faciliteiten, met interessante incentives zoals subsidies en fiscaliteit, alsook enkele sterke economische sectoren, zoals de (bio)chemische, medische en farmaceutische sector.

België is dus niet voor niets de – na Duitsland – belangrijkste handelspartner van Nederland. Dit wordt ook aangetoond door de bijna 15.000 Belgische ondernemingen met een Nederlandse moedervennootschap. Het moge duidelijk zijn: de Belgische en Nederlandse markt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Grenzen als barrières

Er zijn echter ook heel wat – vaak verdoken – verschillen tussen beide landen, waarmee u rekening moet houden bij de voorbereiding van uw marktintrede in België. De verschillen verschuilen zich op veel vlakken: ze kunnen juridisch, fiscaal, maar ook cultureel en zelfs taalkundig zijn. Onze advocaten en fiscalisten hebben als doel u hierbij te begeleiden, zodat u zich kan concentreren op uw Belgisch avontuur.

Ook grensarbeiders met een buitenlandse tewerkstelling worden vaak geconfronteerd met grensoverschrijdende problematieken op vlak van fiscaliteit, arbeidsrecht en sociale zekerheid. U heeft ongetwijfeld al gehoord van de problematiek van de 183-dagen-regel, waar veel grensarbeiders mee geconfronteerd worden. Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief Grensoverschrijdend werken in de Euregio: de 183-dagenregel. Verder kunnen schenkingen en nalatenschappen over de grens onverwachte implicaties hebben.

Keuzestress

Indien u besluit om de stap naar de Belgische markt te zetten, moet u nog een heleboel keuzes maken, waarbij wij u uiteraard met raad en daad bijstaan. Heb ik een Belgische poot aan de grond nodig, ga ik een samenwerking aan met een Belgische partner, werk ik via een zelfstandige handelsagent (zie: De handelsagent in Euregionaal perspectief) of neem ik een handelsvertegenwoordiger in dienst? Als een Belgische vestiging zinvol blijkt, richt u dan best een dochtervennootschap op of volstaat een bijkantoor (branch)? Voor de laatste vraag, lichten we al een tipje van de sluier in de volgende publicaties:

De beantwoording van deze vragen vergt maatwerk, want ze is afhankelijk van allerlei factoren, zoals de sector, uw Belgische ambities, de beschikbare middelen qua kapitaal en personeel, de aansprakelijkheidsrisico’s van uw activiteit, etc. Ook fiscale aspecten spelen uiteraard een rol bij de strategiebepaling van de Belgische marktintrede. Of uw Belgische activiteiten belast worden in België of Nederland is immers ook afhankelijk van uw bedrijfsstructuur. Onze belastingadviseurs kunnen u hierover adviseren.

U merkt wat de Nederlandse profeet J.C. al lang vermoedde: alles heb z’n voor- en nadelen. Wij zijn er voor u om deze toe te lichten en uiteindelijk samen met u de beste keuze te maken.

Zorgeloos ondernemen in België

Door de samenwerking met Euregio Tax kunnen wij Nederlandse bedrijven juridisch én fiscaal begeleiden. Zo kunnen wij u bijstaan bij de voorbereiding van uw activiteit in België, de oprichting van een Belgische dochtervennootschap of bijkantoor alsook de dagelijkse fiscale en juridische vragen, die de aanwezigheid in België met zich meebrengt.

Immers, de taal mag dan wel deels gelijk lopen, juridisch en fiscaal verschillen België en Nederland aanzienlijk. Dit mag echter niet uw bekommernis zijn: ons doel is dat u zorgeloos kan ondernemen in België.

Om dit doel te kunnen verwezenlijken, werken wij voor de oprichting en begeleiding van Belgische dochtervennootschappen en bijkantoren samen met vaste partners op verschillende vlakken:

  • accountancy: onze boekhoudpartner zorgt ervoor dat de boekhouding van uw Belgische entiteit op punt staat. U kan ervoor opteren om zelf vanuit Nederland de Belgische boekhouding te voeren. In dat geval zorgt de Belgische accountant voor de Belgische btw-aangiftes, de aangifte vennootschapsbelasting, het neerleggen van de jaarrekening, etc. U kan echter ook de Belgische boekhouding volledig toevertrouwen aan de Belgische accountant.
  • openen bankrekening: om een Belgische vennootschap op te richten, heeft u een Belgische bankrekening nodig. Wij merken dat dit in de praktijk vaak een vertragend obstakel is, aangezien er heel wat formaliteiten moeten worden vervuld, vooraleer de bankrekening kan worden geopend. Wij hebben goede contacten met enkele Belgische banken en weten precies wat we nodig hebben om een bankrekening te openen. Het openen van een Belgische bankrekening wordt zo een fluitje van een cent.
  • vestigen maatschappelijke zetel: uw Belgische entiteit heeft een Belgisch adres nodig. Indien u vanuit een gehuurd of gekocht kantoor in België uw activiteiten zal ontplooien, is dit uiteraard geen probleem. Een dergelijke permanentie in België is echter niet steeds noodzakelijk, bv. indien u aan e-commerce doet, uw werknemers van thuis uit of op de baan werken, etc. Onze business center partners bieden voor deze gevallen verschillende formules aan, in Hasselt, Antwerpen en Brussel.
  • notaris: voor de oprichting van een Belgische vennootschap is de tussenkomst van een Belgische notaris vereist. U hoeft er echter niet zelf eentje te zoeken. Wij werken samen met meerdere notarissen met kantoor in de buurt van de Nederlandse grens. Wij stemmen alles af met de notaris, zodat u enkel aanwezig hoeft te zijn bij het tekenen van de oprichtingsakte.
  • verzekeringen: heeft u er al aan gedacht dat u uw Belgische onderneming ook dient te verzekeren tegen aansprakelijkheid? Soms dekt uw Nederlandse verzekering ook buitenlandse activiteiten, maar vaak is dat niet het geval. U zal ook een arbeidsongevallenverzekering moeten afsluiten voor uw Belgische werknemers, aangezien u als werkgever aansprakelijk bent voor elk ongeval op het werk zelf, en op weg van en naar het werk. Onze verzekeringspartner kan u een vrijblijvend voorstel doen.
  • payroll: indien u personeel tewerkstelt in België zal u voor de loonafrekening moeten samenwerken met een zgn. sociaal secretariaat. Zij stellen de loonbrieven op en zorgen voor de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. In Nederland wordt de loonadministratie vaak verzorgd door accountants. In België is dit echter niet mogelijk en dient u hiervoor in zee te gaan met een sociaal secretariaat. Een nauwe band tussen ons en het sociaal secretariaat is handig, zeker in geval van grensoverschrijdende loonproblematieken, zoals verloning bij detachering en salary splits. Het sociaal secretariaat zorgt ook voor de administratieve verplichtingen, zoals de identificatie van de werkgever bij de RSZ, de Dimona of Limosa aangifte van de werknemer, de DMFA-aangiftes per kwartaal, de aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, aansluiting bij een vakantiekas, etc.

Wij zorgen dus voor een Rundum-sorglos-Paket. U hoeft niet op zoek te gaan naar allerlei verschillende partners in een voor u (nog) onbekend land. Wij stellen voor u het team samen dat het best bij uw onderneming past en fungeren als centraal aanspreekpunt. Wij regelen voor u alles achter de schermen, uiteraard met de nodige transparantie qua tarieven. Kortom: wij kunnen uw onderneming volledig ontzorgen, zowel bij de opstart van uw activiteit in België als tijdens de duur van uw verblijf in België. Welkom & bonne chance!

Dutch Desk | Peeters Euregio Law