GDPR

Alle publicaties

Een half jaar GDPR

17 december 2018

In eerdere publicaties zijn wij reeds uitvoerig ingegaan op de de GDPR en wat er van de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en de …

Het doel van de bescherming van persoonsgegevens is het beschermen van iemands privéleven in samenhang met andere mensenrechten en fundamentele vrijheden. …

Blockchain is een hot item de dag van vandaag. Blockchain werd bekend als de technologie waarop de virtuele munt “Bitcoin” draait …

Een datalek: en nu?

16 januari 2018

U heeft als ondernemer reeds allerlei informatie vergaard omtrent de omgang met persoonsgegevens van klanten en het sensibiliseren hiervan bij uw …

De GDPR (De Algemene Verordening Gegevensbescherming) doet veel stof opwaaien. Hoewel er een massa aan informatie reeds omtrent het onderwerp is …

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG oftewel General Data Protection Regulation, GDPR) voorziet in striktere regels omtrent de privacy. De Europese …

In tijden waarin zo goed als alles kan worden gereduceerd tot ‘data’, is het logisch dat deze data een belangrijke bron …

GDPR Archieven | Peeters Euregio Law