GDPR

Alle publicaties

Een datalek: en nu?

11 maart 2021

U heeft als ondernemer reeds allerlei informatie vergaard omtrent de omgang met persoonsgegevens van klanten en het sensibiliseren hiervan bij uw …

Een half jaar GDPR

17 december 2018

In eerdere publicaties zijn wij reeds uitvoerig ingegaan op de de GDPR en wat er van de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en de …

Het doel van de bescherming van persoonsgegevens is het beschermen van iemands privéleven in samenhang met andere mensenrechten en fundamentele vrijheden. …

Blockchain is een hot item de dag van vandaag. Blockchain werd bekend als de technologie waarop de virtuele munt “Bitcoin” draait …

De GDPR (De Algemene Verordening Gegevensbescherming) doet veel stof opwaaien. Hoewel er een massa aan informatie reeds omtrent het onderwerp is …

In tijden waarin zo goed als alles kan worden gereduceerd tot ‘data’, is het logisch dat deze data een belangrijke bron …

GDPR Archieven | Euregio Law & Tax