PRIVAATRECHT

Het klassiek privaatrecht is misschien niet het meest hippe rechtsgebied, maar is wel de basis van alle andere rechtstakken. Zonder te beseffen, komt ook u zo goed als dagelijks in aanraking met de regels en principes van het klassiek privaatrecht.

Waaier aan algemene en specifieke aansprakelijkheden

Het klassiek privaatrecht bevat o.a. het algemeen aansprakelijkheidsrecht, dat grosso modo bepaalt dat eenieder verplicht is de schade te vergoeden die is veroorzaakt door zijn eigen fout of de fout van een aangestelde, leerling, kind, dier of bouwwerk. Daarnaast bestaan er ook een heel aantal specifieke aansprakelijkheidsregels. U kent ongetwijfeld de verplichte tienjarige aansprakelijkheid van de architectaannemer en bouwpromotor, waardoor deze gedurende tien jaar moeten instaan voor de gebreken aan uw woning die de stabiliteit in het gedrang brengen. De aansprakelijkheid ligt vaak weliswaar voor de hand, maar het werkelijk afdwingen ervan is een ander paar mouwen. Een ander voorbeeld betreft de regels inzake productaansprakelijkheid waardoor consumenten de producent kan aanspreken indien een product achteraf gebrekkig blijkt te zijn.

Wanneer u zich in het verkeer begeeft en een verkeersongeval veroorzaakt, zal u ook aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u zelf niet in fout bent. In dat geval bent u het slachtoffer van het verkeersongeval en zal de verzekering van de veroorzaker moeten tussenkomen. Helaas ontstaat in dergelijke gevallen vaak discussie over de verantwoordelijken. Mocht u schade lijden of zelf schade veroorzaakt hebben, kan u steeds op onze bijstand rekenen. Wij kunnen contact opnemen met uw verzekering of de veroorzaker van de schade aanspreken. Daarnaast staan wij klaar om u te vertegenwoordigen voor de rechtbank indien het schadeverwekkend feit tot een gerechtelijke procedure zou leiden.

Algemeen contractenrecht: dagelijkse praktijk

Daarnaast omvat het klassiek privaatrecht eveneens het algemeen contractenrecht, waartoe alle contracten tussen particulieren, maar ook tussen ondernemingen en particulieren behoren. De contracten tussen ondernemingen behoren daarentegen tot het handels- en economisch recht. Het algemeen contractenrecht bevat contracten die u – vaak zonder het te beseffen – dagelijks sluit. Kocht u gisteren een brood bij de bakker of een krant bij de buurtwinkel? Dan sloot u een koopovereenkomst. Huurde u vorig weekend een scooter voor een ritje door de bloesems? Dan sloot u een huurovereenkomst. Uiteraard zullen wij u niet bij het sluiten van elke overeenkomst adviseren, bij het kopen van een brood gaat het zelden fout. Echter, er zijn ook heel wat contracten die wel aandacht behoeven, zoals bv. de koop of de verhuur van een onroerend goed. Daarnaast kan ons kantoor u ook bijstaan bij het opstellen of aanpassen van onder meer erfpachtovereenkomsten, lastgevingsovereenkomst, dadingen, etc. Indien na het sluiten van de overeenkomst uw contractspartij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kunnen wij u eveneens helpen met de ingebrekestelling van uw contractspartij en de eventuele vordering tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

Vastgoed

Tot slot kan u bij ons kantoor ook terecht voor al uw vragen in verband met vastgoed en het bijhorende bouwrecht. Denk hierbij aan aansprakelijkheidsvorderingen en specifieke bouwovereenkomsten zoals onder meer architectuurovereenkomsten, (onder)aannemingsovereenkomstensamenwerkingsovereenkomsten, bouwpromotie, etc.

Onze specialisten in het privaatrecht

Gerelateerde publicaties

No posts were found!

Privaatrecht | Peeters Euregio Law